d964fbbf-707d-4e4f-a943-84a3afe9f2af

Wspólnota akademicka Trójmorza to wielka szansa – szef MEiN na Kongresie 590

Znaczenie współpracy akademickiej w perspektywie rozwoju Trójmorza to główny temat wystąpienia szefa MEiN na Scenie Liderów w drugim dniu Kongresu 590.

– Mamy szansę na wspólny rozwój, odbudowę naszych społeczeństw i przekazanie przyszłym pokoleniom tego, co najważniejsze. Musimy być solidarni także z tymi, którzy przyjdą na ten świat i będą w sztafecie pokoleń nas zastępować – powiedział minister Przemysław Czarnek podczas swojego wystąpienia.

Szef MEiN podkreślił, że Trójmorze to szansa na rozwój w wielu różnych obszarach, w tym w zakresie nowych technologii: –¬ Cieszę się, że wspólnota akademicka tworzona jest w ramach naszych uczelni. Cieszę się z projektu „Via Carpatia” – trzech polskich politechnik: lubelskiej, rzeszowskiej i białostockiej, które nawiązują współpracę z uczelniami technicznymi w ramach regionu Trójmorza. Wszystko po to, aby wspólnie prowadzić badania i zastanawiać się nad rozwiazywaniem problemów, które są przed nami – mówił minister Przemysław Czarnek.

Minister Edukacji i Nauki zwrócił także uwagę na konieczność wzrostu nakładów na rozwój badań naukowych: – Środków finansowych na badania i rozwój przeznaczamy z roku na rok coraz więcej i będziemy je przeznaczać, głownie pod kątem współpracy w ramach Trójmorza – dodał.

Szef MEiN wyraził nadzieję, że podczas kolejnych edycji Kongresu 590 możliwa będzie dyskusja na temat efektów współpracy akademickiej w ramach regionu Trójmorza.

Wideo

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *