729x308

Trzydziesta rocznica podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską a Białorusią

Trzydzieści lat temu, 23 czerwca 1992 r. Rzeczpospolita Polska podpisała z Republiką Białorusi Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

Dokument był wyrazem woli obu państw budowy bliskich relacji i intensyfikacji współpracy. Obie strony zobowiązały się do kształtowania relacji w duchu wzajemnego szacunku, potwierdziły nienaruszalność granic oraz przywiązanie do praw człowieka, zobowiązały się do umacniania środków budowy zaufania i bezpieczeństwa, a także do respektowania międzynarodowych zasad, w tym ochrony praw mniejszości narodowych. Mniejszościom narodowym zagwarantowano m.in. swobodę zachowania, rozwijania i wyrażania swojej tożsamości, brak dyskryminacji, prawo do zakładania organizacji i stowarzyszeń, dostęp do informacji i edukacji w języku narodowym. Traktat zapowiadał nowy etap w historii obu suwerennych państw.

Niestety Białoruś po dojściu do władzy Aleksandra Łukaszenki skierowała się ku autorytaryzmowi. Nasiliły się represje wobec społeczeństwa, fałszowano kolejne wybory prezydenckie. Słabość polityczna i gospodarcza doprowadziła do uzależnienia Białorusi od Rosji, czego efekty widzimy dziś, kiedy to Mińsk wspiera rosyjską agresję na Ukrainę, udostępniając swoje terytorium do ataków przeciwko temu krajowi.

W ostatnich miesiącach przedstawiciele władz w Mińsku wielokrotnie używali w debacie publicznej agresywnego, nieakceptowalnego języka wobec Polski, przecząc zasadzie dobrosąsiedzkich relacji. Bezprecedensowa redukcja polskiej obecności dyplomatycznej i konsularnej na Białorusi poważnie ograniczyła możliwości kontaktów dwustronnych. Najdotkliwiej ucierpieli Polacy na Białorusi, mimo wszechstronnych gwarancji zapisanych w Traktacie. Liderzy Związku Polaków na Białorusi są przedmiotem prześladowań. Szykanowane są polskie instytucje. Drastycznie ograniczane są możliwości nauczania w języku polskim.

Liczymy, że Białoruś będzie przestrzegać wszystkich zapisów Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

Łukasz Jasina
Rzecznik Prasowy MSZ

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *