Rośliny obcego pochodzenia kolonizują obszary górskie. Presja kenofitów nasila się z roku na rok

Rośliny obcego pochodzenia kolonizują obszary górskie. Presja kenofitów nasila się z roku na rok

Wiele górskich obszarów to półnaturalne siedliska, które na przestrzeni wieków w niewielkim stopniu doświadczały ingerencji człowieka. Są one domem wielu gatunków zwierząt i roślin. Tym unikatowym, niekiedy endemicznym regionom zagrażają gatunki roślin obcego pochodzenia, czyli kenofity.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *