Liczby, których powinniśmy się wstydzić. Jeszcze więcej samobójstw dzieci i młodzieży

Liczby, których powinniśmy się wstydzić. Jeszcze więcej samobójstw dzieci i młodzieży

W 2022 r. policja odnotowała ponad 2 tys. zamachów samobójczych wśród dzieci i młodzieży. Śmiercią zakończyło się 150 z nich, w tym 19 to śmierci w Warszawie. Aktywiści upominają się o pierwszą pomoc emocjonalną w szkołach.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *