d02dac12-7a95-44a8-b663-686fba5763ba

Jacek Sasin: Polska jest jedna i dlatego należy wyrównywać różnice rozwojowe regionów

– Dotrzymujemy słowa i prowadzimy politykę zrównoważonego rozwoju. Wyrównujemy szanse cywilizacyjne regionów – mówi wicepremier Jacek Sasin w Tarnogrodzie podczas podpisania umów na budowę obwodnic: Hrubieszowa, Opola Lubelskiego i Tarnogrodu.

Koszt budowy trzech obwodnic: Hrubieszowa, Opola Lubelskiego i Tarnogrodu to ponad 205 mln zł, z czego 80 proc. tej sumy to dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

– W ramach rządowych funduszy do woj. lubelskiego trafiło już ponad 6 mld zł. Dziś do tych pieniędzy dokładamy kolejne – ponad 130 mln zł na budowę 3 obwodnic – mówi wicepremier Jacek Sasin.

Lubelszczyzna jest nadal jednym z najbiedniejszych regionów w Polsce i UE. Jej stopień zamożności to zaledwie – 48 proc. średniej unijnej. Dla porównania, region warszawski to 156 proc. średniej unijnej. Dlatego rząd wspiera regiony mniej zamożne, by wyrównywać szanse rozwojowe i cywilizacyjne ich mieszkańców.

– Likwidujemy tę przepaść m.in przez inwestycje w drogi, infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, edukacyjną, sportową czy w służbę zdrowia. Wychodzimy z założenia, że Polska jest jedna, wszyscy Polacy są tacy sami i mają takie same prawa – uzasadnia wicepremier Jacek Sasin.

 Nowe obwodnice nie tylko poprawią bezpieczeństwo mieszkańców i wyprowadzą ruch z centrum miast, ale również będą impulsem do rozwoju ekonomicznego, turystycznego i kulturalnego regionu. Lepsza infrastruktura ma zachęcić do inwestowania, tworzenia miejsc pracy, a tym samym zatrzymania młodych ludzi w tym regionie.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *