Dla kogo wcześniejsza emerytura? Tylko nieliczni mogą się o nią starać

Dla kogo wcześniejsza emerytura? Tylko nieliczni mogą się o nią starać

Wcześniejsza emerytura nie przysługuje wszystkim. Dla kogo więc jest? Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę mają tylko określone w przepisach zawody, w których praca odbywa się w okolicznościach niespotykanych w innych miejscach pracy. Prawo do comiesięcznego świadczenia wypłacanego przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego przyznawane jest ze względu na dwa warunki.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *