Departament Handlu USA: Japonia i Holandia ograniczą eksport chipów do Chin

Departament Handlu USA: Japonia i Holandia ograniczą eksport chipów do Chin

Urzędnicy z Holandii i Japonii zawarli w Waszyngtonie porozumienie na mocy którego ograniczą eksport narzędzi do produkcji chipów do Chin. W październiku swoje ograniczenia nałożyły Stany Zjednoczone. Umowa rozszerzyłaby niektóre kontrole eksportu na firmy z siedzibą w dwóch sojuszniczych krajach, w tym ASML Holding NV, Nikon Corp i Tokyo Electron Ltd.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *